Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Organisatie

In Stichting LOCA

Het LOCA bestaat uit een dagelijks bestuur en vertegenwoordigers van de co- en masterraden van alle geneeskundefaculteiten.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 6 coassistenten van minimaal drie verschillende faculteiten. Het bestuursjaar loopt per kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december. In 2013 bestaat het bestuur uit zes coassistenten, afkomstig van de universiteit van Amsterdam (UvA), Groningen en Maastricht. De taak van de bestuursleden is om de continuïteit van het LOCA te waarborgen en de doelen te verwezenlijken. Het bestuur vergadert doorgaans eens per drie weken.

Vertegenwoordigers
Iedere 6 weken wordt er een vertegenwoordigersvergadering in Utrecht gehouden. Vanuit elke geneeskundefaculteit komen er twee of drie vertegenwoordigers naar de LOCA vergaderingen. Zij komen uit de lokale co- of masterraden en vertegenwoordigen hun eigen faculteit tijdens de vergaderingen. Hier wordt besproken welke problemen op de faculteiten spelen en of dit ook op de andere faculteiten het geval is. Het LOCA gaat hier vervolgens mee aan de slag. Daarnaast vertegenwoordigen de LOCA vertegenwoordigers het LOCA op hun eigen faculteit. Dit doen zij onder andere door de jaarlijkse LOCA enquête te promoten.

Contact met verwante organisaties
Contact met andere medische onderwijsorganisaties is belangrijk voor het LOCA. Het LOCA bestuur heeft daarom afgevaardigden bij andere landelijke gremia. Zo is er een LOCA bestuurslid aanwezig bij de vergaderingen van het LMSO (Landelijk Medisch Studenten Overleg), de NVMO-werkgroepen (Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs) en de openbare vergaderingen van het KNMG-SP (KNMG studenten platform). De voorzitter van het LOCA neemt deel aan het VOG (Vertegenwoordigers Overleg Geneeskundestudenten), en is aanwezig bij de O&O-BIZ dag (Bestuurscommissie Onderwijs en Onderzoek, Bestuursinhoudelijke Zaken).