Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Functieomschrijving IMS 2018

In Stichting LOCA

Functieomschrijvingen 2018

IMS-bestuur

Het IMS-bestuur zal bestaan uit zeven personen

- Voorzitter

- Secretaris

- Penningmeester

- Commissaris onderwijs

- PR/Extern

- Commissaris bachelor/medezeggenschap

- Commissaris master

Als IMS-bestuur ben je samen verantwoordelijk voor het leiden van het IMS en het contact met leden, externe partners, decanen en media.

Samen met je bestuursgenoten zet je de koers uit voor het IMS, onder andere door het schrijven van een beleidsplan aan het begin van je bestuursjaar.Je onderhoudt goede communicatie met alle IMS-leden waaronder de functionarissen (NVMO en O&O), draagt zorg voor de website, zorgt dat de vergaderingen goed worden voorbereid en houdt regelmatig contact met andere landelijke en medische studentenorganisaties. Daarnaast zijn er een aantal projecten en inventarisaties waar je als bestuur je energie in kan steken.

Vóór de IMS-vergadering en vaak ook tussen twee vergaderingen in, kom je als bestuur samen om te vergaderen. Verder ga je samen naar congressen (LMSO-(straks IMS)congres en bijvoorbeeld het NVMO congres) en probeer je een actieve bijdrage van de faculteiten aan de vergadering te stimuleren.

Hieronder volgt een uitgebreider overzicht van de functies. Ook staat er een e-mailadres van degene die de functie, of de meest gelijkende functie, dit jaar bekleedt. Hiermee kun je contact opnemen voor verdere vragen.

Voorzitter- Als voorzitter ben je het eerste aanspreekpunt voor IMS-leden en externe partijen (IFMSA-NL, DG, e.a.). Je onderhoudt het contact met organisaties zoals IFMSA-NL en De Geneeskundestudent door middel van een voorzittersoverleg. Wanneer het nodig is, heb je contact met landelijke studentenorganisaties zoals het LSVb en het ISO en zelfs met de landelijke politiek en media. Als voorzitter neem je initiatief en ben je assertief bezig de zaken van het LMSO maar zet je je ook actief in bij de andere partijen. Je onderhoudt al deze contacten door geregeld te overleggen en vergadering bij te wonen. Vanzelfsprekend ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda voor de LMSO-vergaderingen, dit doe je in samenwerking met de Commissarissen bachelor en master, en zit je deze voor.

Huidige voorzitter LMSO: Bo van den Berg (voorzitter@lmso.nl)

Huidige voorzitter LOCA: Melissa van der Windt (voorzitter@loca.nu)

Deadline sollicitatie: 5 november 2017

Secretaris- Als secretaris ben je verantwoordelijk voor heldere en tijdige communicatie richting de IMS- leden en externe partijen. Je notuleert tijdens de vergaderingen en zorgt dat deze discussieverslagen en notulen tijdig bij de IMS-leden terecht komen. Ook zorg je dat er twee maal per jaar een interfacultaire dag wordt georganiseerd. Daarnaast coördineer je wie er binnen het bestuur deelneemt aan de landelijke NVMO werkgroepen.

Huidige secretaris LMSO: Nymke Trouwborst (secretaris@lmso.nl)

Huidige secretaris LOCA: Sander Hoorntje (secretaris@loca.nu)

Deadline sollicitatie: 5 november 2017

Penningmeester- Als penningmeester beheer je de IMS-rekening, zorg je dat de subsidies op tijd worden aangevraagd en maak je de begroting voor een jaar vol IMS-activiteiten. Vergeleken met de secretaris en de voorzitter heb je veel vrijheid om daarnaast nog losse projecten op te pakken, bijvoorbeeld de promotie van IMS, de website en het ondersteunen van andere portefeuilles.

Huidige penningmeester LMSO: Bart-Jan van der Sleen (penningmeester@lmso.nl)

Huidige penningmeester LOCA: Ellen Hengeveld (penningmeester@loca.nu)

Deadline sollicitatie: 5 november 2017

Commissaris Onderwijs- Als commissaris onderwijs beheer je de jaarlijkse landelijke enquête (voorheen van het LOCA), waaronder de volgende taken vallen: onderwerpkeuze n.a.v. onderwerp en brainstorm met stakeholders, ontwerpen van enquêtelijst en opstellen vragen, promotie van de enquête, analyseren, beschrijven en publiceren in artikelvorm en het presenteren hiervan op congressen (O&O retraite, NVMO- en LMSO-congres). Verder ben je verantwoordelijk voor de inventarisaties voorafgaand aan de IMS-vergaderingen, waarbij informatie van faculteiten wordt opgevraagd. 

Bestuurslid onderwijs LOCA: Laurine van der Wal (onderwijs@loca.nu)

Bestuurslid inventarisaties en werkgroepen: Micah Heldeweg (inventarisaties@loca.nu)

Deadline sollicitatie: 5 november 2017

Bestuurslid PR & Extern- Als bestuurslid PR & Extern ben je verantwoordelijk voor het beheer van de website, Facebook en LinkedIn, alsmede de nieuwsbrief. Daarnaast onderhoud je contact met sponsoren en probeer je nieuwe sponsoren te werven. Ook regel je promotiemateriaal, zoals posters, flyers en gadgets voor het jaarlijkse IMS-congres. 

Bestuurslid PR & Acquisitie LOCA: Tim de Mees (pr@loca.nu)

Deadline sollicitatie: 5 november 2017

Commissaris Bachelor & Medezeggenschap*- De persoon die deze functie bekleedt, is het aanspreekpunt voor de bachelor delegatie van alle IMS-leden. Omdat je verantwoordelijk bent voor de vragenronde/faculteitenronde, stel je samen met de voorzitter de agenda voor de bachelor/overkoepelende vergadering op. Samen met de commissaris Master regel je een spreker voor elke vergadering. Daarnaast coördineer je werkgroepen die lopen of nog opgestart gaan worden,

Commissaris Master*- Verantwoordelijk voor de faculteitenrondes binnen de master delegatie, waarvan hij/zij ook het aanspreekpunt is. Je regelt sprekers met de commissaris bachelor & medezeggenschap en coördineert werkgroepen die lopen of nog opgestart moeten worden (zoals bijvoorbeeld de werkgroep die zich bezighoudt met een vergoeding voor de coassistent).

*Deze functies zijn nieuw binnen het IMS. Spreek voor meer informatie de huidige voorzitters aan indien je vragen hebt.

Deadline sollicitatie: 5 november 2017

O&O adviseur- Vanuit het IMS (voorheen uit LMSO) worden twee vertegenwoordigers gekozen tot O&O studentadviseur bij de NFU. O&O staat hierbij voor de bestuurscommissie Onderwijs & Onderzoek, het overleg van de decanen van de NFU. Het belangrijkste onderdeel van deze functie is dat de twee studenten lid zijn van de Opleidingscommissie Geneeskunde (OCG), dat iedere 6 weken plaatsvindt, waarin de opleidingsdirecteuren zitting hebben. De oudste O&O adviseur overlegt eens per zes weken met de voorzitter van het decanenoverleg over de agenda van dit overleg en geeft hiervoor input. De twee O&O-studentadviseurs hebben daarnaast een belangrijke taak bij de voorbereiding van de jaarlijkse NFU-retraite met de decanen. Zij zorgen ervoor dat er vanuit het IMS een presentatie gegeven wordt over een actueel onderwerp, gevolgd door een discussie. Elke O&O-studentvertegenwoordiger vervult deze functie twee jaar en elk jaar wordt een nieuwe studentvertegenwoordiger gekozen. Hierdoor ontstaat een dakpanconstructie met een oudste en jongste O&O-adviseur. Voor eventuele vragen is oudste O&O-studentadviseur bereikbaar.

Huidige O&O-adviseurs:

Oudste: Ilse Wissink (i.j.wissink@amc.uva.nl)

Jongste: Neil Hoogenes (neil.hoogenes28@gmail.com)

Deadline sollicitatie: 1 december 2017

NVMO studentbestuurder- De Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) is op zoek naar een enthousiaste student die het leuk vindt om zich in te zetten voor de vereniging door plaats te nemen in het bestuur. Twee studentleden hebben namens het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS) zitting in het bestuur van het NVMO. Als studentbestuurslid NVMO houd je contact tussen het IMS en de NVMO door te participeren in de vergaderingen van beide organisaties. De NVMO houdt zich bezig met de ontwikkelingen in medisch onderwijs, op landelijk en internationaal niveau. Het NVMO-bestuur vergadert viermaal per jaar. Eénmaal per jaar is hier een dagprogramma aan gekoppeld, waarbij de diverse NVMO-werkgroepen zich presenteren. De Algemene Ledenvergadering vindt plaats tijdens het hoogtepunt van het jaar, het NVMO congres in november.

Een ander belangrijk deel van je functie is het organiseren van de twee preconference- workshops voor IMS-leden, voorafgaand aan het NVMO congres. De keuze voor zowel de onderwerpen als de sprekers is in principe vrij, hoewel enig overleg met het IMS gewenst is. Als studentbestuurslid heb je de volledige vrijheid om te participeren in de taken van het NVMO-bestuur en kan je tijdens de vergaderingen vanuit studentenperspectief altijd je mening geven. Daarnaast neemt, sinds afgelopen jaar, het oudste NVMO bestuurslid plaats in de NVMO-congrescommissie. Samen met de congrescommissie zorg jij ervoor dat er weer een mooi NVMO congres zal worden georganiseerd.

Elke NVMO-studentbestuurder vervult deze functie twee jaar en elk jaar wordt een nieuwe studentvertegenwoordiger gekozen. Hierdoor ontstaat een dakpanconstructie met een ervaren en een nieuwe NVMO-studentbestuurder. Heb je interesse en wil je meer weten over deze functie (vergoeding, locatie van vergaderingen, inhoudelijk)? Neem dan contact op met de huidige NVMO-bestuursleden. Om te solliciteren op deze functie stuur je uiterlijk 17 oktober je CV en een motivatiebrief naar onderstaand mailadres. Het sollicitatiegesprek in principe op 22 oktober plaatsvinden op een centraal gelegen locatie in Nederland. Geef bij je sollicitatie aan of je op deze dag aanwezig kunt zijn.

Huidige NVMO studentbestuurders: Marielle van Wijngaarden en Maaike Schuijt (nvmostudentleden@gmail.com) D

eadline sollicitatie: 17 oktober 2017