Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Doel van het LOCA

In Stichting LOCA

Het LOCA behartigt de belangen van coassistenten in Nederland en tracht de kwaliteit van het onderwijs in de klinische fase van de studie geneeskunde te verbeteren. Daarbij worden faculteitsoverstijgende problemen in de klinische fase gesignaleerd en indien mogelijk aangepakt. Deze problemen worden daarna onder de aandacht gebracht bij beleidsbepalende personen en instanties van het medisch onderwijs. Daarnaast neemt het LOCA deel aan tal van landelijke werkgroepen over onderwijs en probeert ook ten aanzien van actuele onderwerpen de mening van de coassistent te vertegenwoordigen.

Het LOCA behandelt een onderwerp mits aan de volgende criteria wordt voldaan.

  1. Het probleem heeft betrekking op de klinische fase van de geneeskundestudie (specifiek).
  2. Het probleem is faculteitsoverstijgend en actueel (relevant).
  3. Het is aannemelijk dat het LOCA dit kan veranderen c.q. verwijzen (haalbaar).