Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Bestuur 2017

In Stichting LOCA

Wij stellen u voor aan het LOCA bestuur 2017!

In 2017 bestaat het LOCA bestuur uit zes bestuursleden. De bestuursleden komen dit jaar van vijf verschillende faculteiten, Rotterdam, Amsterdam (AMC-UvA), Nijmegen en Groningen. Hieronder vind je de contactgegevens van de verschillende bestuursleden.

Voorzitter: 
 Melissa is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het bestuur. Hierbij hoort onder andere het voorzitten van de vergaderingen en het maken van de agenda’s. Verder vertegenwoordigt ze het LOCA naar de buitenwereld.

Melissa van der Windt. EUR Rotterdam. voorzitter@loca.nu

Secretaris: Sander is verantwoordelijk voor de vergaderstukken, waarbij zijn belangrijkste taak bestaat uit het notuleren van de vergaderingen. Daarnaast is hij het eerste aanspreekpunt voor de LOCA vertegenwoordigers.

Sander Hoorntje. AMC-UvA Amsterdam. secretaris@loca.nu

Penningmeester: Ellen is verantwoordelijk voor de begroting van het LOCA. Verder werkt zij samen met de Kas Controle Commissie om de financiële administratie van het LOCA op orde te houden en met het bestuurslid Acquisitie om sponsoring binnen te halen.

Ellen Hengeveld. Radboud UMC Nijmegen. penningmeester@loca.nu

Bestuurslid Onderwijs: Laurine maakt de jaarlijkse LOCA enquete waarin op landelijk niveau belangrijke aspecten van de co-schappen onderzocht worden. Dit jaar is het thema van de enquete: 'Personalisering van de opleiding'.

Laurine van der Wal. UMC Groningen. onderwijs@loca.nu

Bestuurslid PR & Acquisitie: Tim zet zich in voor de promotie van het LOCA om zo meer bekendheid te krijgen onder de co-assistenten en andere partijen. Hij is ook, samen met de penningmeester, verantwoordelijk voor de acquisitie van sponsors voor het LOCA.
Tim de Mees. Radboud UMC Nijmegen. pr@loca.nu

Bestuurslid Inventarisaties & Werkgroepen
: Voor elke vertegenwoordigersvergadering wordt er een interessant onderwerp geinventariseerd onder de vertegenwoordigers van alle faculteiten. Micah is hiervoor verantwoordelijk. Daarnaast overziet hij de commissie die de NVMO werkgroepen bezoekt en neemt ze zelf ook deel aan deze werkgroepen.
Micah Heldeweg. UMC Groningen. inventarisaties@loca.nu

v.l.n.r. Ellen, Micah, Melissa, Laurine, Tim. Sander was weer eens op vakantie.