Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Bestuur 2016

In Stichting LOCA

In 20156 bestaat het LOCA bestuur uit zes bestuursleden. De bestuursleden komen dit jaar van vijf verschillende faculteiten, Rotterdam, Amsterdam (VUMC) Maastricht, Nijmegen en Leiden. Hieronder vind je de contactgegevens van de verschillende bestuursleden.

 

Voorzitter: 
 Annet is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het bestuur. Hierbij hoort onder andere het voorzitten van de vergaderingen en het maken van de agenda’s. Verder vertegenwoordigt ze het LOCA naar de buitenwereld.
Annet Haarman EUR Rotterdam voorzitter@loca.nu

 

 

Secretaris: Roosje is verantwoordelijk voor de vergaderstukken, waarbij haar belangrijkste taak bestaat uit het notuleren van de vergaderingen. Daarnaast is zij het eerste aanspreekpunt voor de LOCA vertegenwoordigers.
Roosje Enklaar UM Maastricht secretaris@loca.nu

 

Penningmeester: Nienke is verantwoordelijk voor de begroting van het LOCA. Verder werkt zij samen met de Kas Controle Commissie om de financiële administratie van het LOCA op orde te houden en met het bestuurslid Acquisitie om sponsoring binnen te halen.
Nienke Wolfhagen EUR Rotterdam  penningmeester@loca.nu

 

Bestuurslid Onderwijs: Dirk-Jan maakt de jaarlijkse LOCA enquete. Wat het thema van dit jaar wordt zal binnenkort bekend worden gemaakt.
Dirk Jan Mons VUMC Amsterdam Onderwijs@loca.nu


Bestuurslid PR & Acquisitie: Jan-Marie zet zich in voor de promotie van het LOCA om zo meer bekendheid te krijgen onder de co-assistenten, zodat zij weten waar ze met hun problemen heen kunnen. Hij is ook, samen met de penningmeester, verantwoordelijk voor de acquisitie van sponsors voor het LOCA.
Jan-Marie de Gooyer Radboud UMC Nijmegen pr@loca.nu

 

Bestuurslid Inventarisaties & Werkgroepen
: Voor elke vertegenwoordigersvergadering wordt er een interessant onderwerp geinventariseerd onder de vertegenwoordigers van alle faculteiten. Maartje is hiervoor verantwoordelijk. Daarnaast overziet zij de commissie die de NVMO werkgroepen bezoekt en neemt ze zelf ook deel aan deze werkgroepen.
Maartje Eekman LUMC Leiden inventarisaties@loca.nu