Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Bestuur

In Stichting LOCA

In 2015 bestaat het LOCA bestuur uit zes bestuursleden. De bestuursleden komen dit jaar van vijf verschillende faculteiten, Amsterdam (AMC), Rotterdam, Groningen, en Maastricht. Hieronder vind je de contactgegevens van de verschillende bestuursleden.

Voorzitter: 

Diba is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het bestuur. Hierbij hoort onder andere het voorzitten van de vergaderingen en het maken van de agenda’s. Verder vertegenwoordigt ze het LOCA naar de buitenwereld.
Diba Latifi
EUR Rotterdam
voorzitter@loca.nu


Secretaris:

Esmé is verantwoordelijk voor de vergaderstukken, waarbij haar belangrijkste taak bestaat uit het notuleren van de vergaderingen. Daarnaast is zij het eerste aanspreekpunt voor de LOCA vertegenwoordigers.
Esmé Eggink
UVA Amsterdam
secretaris@loca.nu


Penningmeester:

Rens is verantwoordelijk voor de begroting van het LOCA. Verder werkt hij samen met de Kas Controle Commissie om de financiële administratie van het LOCA op orde te houden en met het bestuurslid Acquisitie om sponsoring binnen te halen.
Rens van der Linde
RUG Groningen 
penningmeester@loca.nu


Bestuurslid Onderwijs:

Sid maakt de jaarlijkse LOCA enquete. Wat het thema van dit jaar wordt zal binnenkort bekend worden gemaakt.
Sid van Morsink
EUR Rotterdam
onderwijs@loca.nu


Bestuurslid PR & Acquisitie:

Fleurine zet zich in voor de promotie van het LOCA om zo meer bekendheid te krijgen onder de co-assistenten, zodat zij weten waar ze met hun problemen heen kunnen. Ze is ook, samen met de penningmeester, verantwoordelijk voor de acquisitie van sponsors voor het LOCA.
Fleurine Rasenberg
UM Maastricht
pr@loca.nu


Bestuurslid Inventarisaties & Werkgroepen
:

Voor elke vertegenwoordigersvergadering wordt er een interessant onderwerp geinventariseerd onder de vertegenwoordigers van alle faculteiten. Shirley is hiervoor verantwoordelijk. Daarnaast overziet zij de commissie die de NVMO werkgroepen bezoekt en neemt ze zelf ook deel aan deze werkgroepen.
Shirley Ketting
UM Maastricht
inventarisaties@loca.nu