Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Update Werkgroep Tegemoetkoming Coassistenten

In Nieuws

Update werkgroep Tegemoetkoming Coassistenten: werkgroep is op bezoek geweest in de Tweede Kamer en binnenkort lancering enquête over impact leenstelsel op geneeskundestudenten

Afgelopen woensdag is de Werkgroep Tegemoetkoming Coassistenten op bezoek geweest in de Tweede Kamer bij Michel Rog. Hij is woordvoerder Onderwijs van het CDA. Ook de heer Rog is van mening dat de masterstudent geneeskunde onevenredig hard wordt getroffen door de nieuwe Wet Studievoorschot Hoger Onderwijs. Het CDA is bereid ons te steunen.

Tevens is de werkgroep momenteel aan het nadenken over vervolgstappen om een tegemoetkoming voor de masterstudent geneeskunde te realiseren. Zo zal er binnenkort een enquête gelanceerd worden over de gevolgen van het leenstelsel voor studenten geneeskunde. Tevens probeert de werkgroep in gesprek te komen met andere politieke partijen.

Hou onze facebook en website in de gaten voor de ontwikkelingen! 

Groet,

LOCA en LMSO en Geneeskundestudent