Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Tegemoetkoming voor aankomende coassistent

In Nieuws

Naar aanleiding van de Wet studievoorschot hoger onderwijs die 19 januari jl. is aangenomen door de Eerste kamer, heeft het LOCA samen met het LMSO (landelijk medisch student overleg) en De Geneeskundestudent (voormalig KNMG-studentenplatform) een brief verstuurd gericht aan minister Bussemaker. Hierin wordt een oplossing aangedragen voor het probleem van aankomende coassistenten in de vorm van een stagefonds vanuit de overheid.
Minister Bussemaker heeft al eerder een toezegging gedaan om in gesprek te gaan met minister Schippers over de uitzonderlijke positie van de coassistent. De organisaties roepen de minister nu op om samen in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen voor de situatie van de aankomende coassistent.

 

Lees ook het artikel op Arts in spé over onze inzet: 

http://artsinspe.artsennet.nl/actueel/nieuws/nieuwsartikel/Studentenorganisaties-pleiten-voor-stagefonds.htm