Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

MINISTER OPNIEUW IN OVERLEG MET VWS EN ZIEKENHUIZEN

In Nieuws

Minister Bussemaker gaat opnieuw in overleg met het ministerie van VWS en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) om te kijken of een vergoeding voor coassistenten toch wenselijk en mogelijk is. Die toezegging deed de minister tijdens het debat over de begroting van OCW in de Tweede Kamer. Verschillende Kamerleden stelden tijdens de begrotingsbehandeling vragen over de positie van masterstudenten geneeskunde in het nieuwe leenstelsel.
Op 27 oktober bood de werkgroep Tegemoetkoming coassistenten (een samenwerking tussen het LMSO, LOCA en De Geneeskundestudent) de petitie ‘Masterstudent dupe van het nieuwe leenstelsel’ aan de Tweede Kamer aan. In totaal werden bijna 22.000 handtekeningen verzameld in elf dagen tijd! Ondertekenaars waren voornamelijk studenten, bezorgde ouders en artsen. De petitie kon ook op steun rekenen van de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) en de Nederlandse artsenenfederatie KNMG.
Aanleiding voor de handtekeningenactie was onder andere het uitblijven van een antwoord op de brief die de werkgroep in maart aan de minister verstuurde. In deze brief deed de werkgroep een oproep om een stagefonds te realiseren, of mee te denken over andere oplossingen, voor het probleem waar masterstudenten geneeskunde sinds 1 september dit jaar tegenaan lopen. Nog op dezelfde dag van het aanbieden van de petitie kwam het teleurstellende antwoord van de minister. Er zouden geen aparte maatregelen voor coassistenten worden getroffen.
Politieke steun
De Tweede Kamer nam gelukkig geen genoegen met het antwoord van de minister. Kamerlid Grashoff (GroenLinks) stelde tijdens het debat : “Er moet echt een oplossing voor komen. Ik vind dus de brief die de minister heeft gestuurd echt teleurstellend. Driekwart jaar nadat het probleem is aangekondigd met ‘nee’ erin, dat kan niet!”
Samen met D66, PvdA en VVD diende GroenLinks een motie in waarin zij de regering verzocht om in gesprek met gaan met het ministerie van VWS en de NVZ om de wenselijkheid en mogelijkheden te bespreken om geneeskundestudenten voor een deel van hun coschappen een vergoeding te geven. Nadat de minister de toezegging deed om dit te zullen doen en de Tweede Kamer hier uiterlijk 1 april over te informeren, werd de motie ingetrokken.
Werkgroep tevreden
“Veel studenten dachten na het antwoord van de minister dat dit belangrijke dossier was afgesloten, maar gelukkig is niets minder waar!” aldus de werkgroep. “De politieke steun is groot. De toezegging van de minister na haar eerdere afwijzing betekent dat ook zij de druk voelt om iets aan de positie van coassistenten te doen.”
Eerste Kamer
De Eerste Kamer heeft inmiddels ook aangegeven niet overtuigd te zijn door de reactie van de minister. De reactie die wij kregen, was namelijk tevens haar reactie op de toezegging die zij deed aan dhr. Ganzevoort (GroenLinks) en mvr. Sent (PvdA) over de positie van geneeskundestudenten in het leenselsel n.a.v. de invoering van de Wet Studievoorschot Hoger Onderwijs (leenstelsel)in januari vorig jaar. De OCW commissie van de Eerste Kamer zal een brief opstellen aan de minister.


We houden jullie op de hoogte!
Liefs, LOCA-bestuur 2015

 

Lees ook het artikel op Arts in spe :

http://artsinspe.artsennet.nl/actueel/nieuws/nieuwsartikel/Politiek-in-de-bres-voor-geneeskundestudent.htm