Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Stichting LOCA zoekt bestuur 2014!

In LOCA

Het bestuur van stichting Landelijk Overleg Co-Assistenten (LOCA) is op zoek naar een nieuw bestuur voor het kalenderjaar 2014!

Het LOCA is een overkoepelende belangenorganisatie voor co-assistenten waarin vertegenwoordigers van alle acht Nederlandse medische faculteiten zitting hebben. Het dagelijkse bestuur van het LOCA bestaat uit zes coassistenten van verschillende faculteiten.

Het doel van het LOCA is om de krachten van co-assistenten te bundelen, zodat problemen die bij meerdere faculteiten spelen aangepakt kunnen worden. Op die manier streeft het LOCA ernaar om de kwaliteit van de Master geneeskunde te optimaliseren. Ook werkt het LOCA samen met andere landelijke organisaties waarin geneeskundestudenten vertegenwoordigd worden, zoals het KNMG-SP en LMSO.

Zaken waar het LOCA bestuur zich o.a. mee bezig houdt:
- Co-assistenten informeren over de politieke ontwikkelingen in de zorg en het onderwijs;
- De jaarlijke enquête over 'Kostenbewustzijn'.
- Hulp bieden bij het afstuderen en de overgang naar arts-assistent
- Aandacht vragen voor stagevergoedingen zoals bij de CAO huisartsengeneeskunde;
- Seksuele intimidatie binnen de opleiding;
- Deelname aan de werkgroepen 'Project Dedicated Schakeljaar' en 'Farmacotherapie Eindtoets';

Ben jij een enthousiaste, gemotiveerde en sociale coassistent en wil jij je bezig houden met bovengenoemde en andere geneeskunde gerelateerde zaken? Dan is het LOCA bestuur iets voor jou!

Geïnteresseerd? Wij ontvangen ontvangen je motivatiebrief en CV graag voor 6 oktober 2013! Deze kan gestuurd worden naar info@loca.nu. De sollicitaties zullen op 12 oktober plaatsvinden.

 Het LOCA bestuur 2013