Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Geef co’s geen stagevergoeding

In LOCA · Door Steven Immenga op 21 October 2013 · Reageer

Zo luidde de titel van een opiniestuk in de studenten Arts en Auto van vorige maand. De auteur, zelf ook co-assistent, vraagt aandacht voor de keerzijde van de medaille in de discussie om stagevergoeding voor co-assistenten. Als hoofdargument geeft hij aan dat iemand die geld kost ook rendement moet leveren. De verhouding tussen het ziekenhuis en de betaalde co-assistent zou veranderen van een student-docent naar een werkgever-werknemer verhouding. Hij beargumenteert dat deze verandering een negatief gevolg zou kunnen hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het volledige artikel te lezen.


Het LOCA juicht dit soort opiniestukken toe, waarmee nuance wordt aangebracht in de discussie over stagevergoeding, maar is het niet volledig met de schrijver eens. Het LOCA is van mening dat het toekennen van stagevergoeding niet gepaard hoeft te gaan met vermindering van de kwaliteit van de opleiding.


Het is waar dat het doel van de co-schappen is om kennis op te doen, niet om productie te leveren. Het zou dus onterecht zijn om hiervoor een salaris te krijgen. Een stagevergoeding van 250 euro/maand – zoals eerder voorgesteld door de voorzitter van het KNMG-SP – moet men echter niet als salaris beschouwen. Uitgaande van een 46-uur durende werkweek komt dit neer op ongeveer 1,35 euro/uur, nauwelijks een bedrag waar men een werkgever-werknemer verhouding aan op kan hangen.


Bovendien zou de relatie student-docent ongeschonden blijven als financiering van de stagevergoeding van buitenaf zou komen. In 2007 heeft het ministerie van VWS een fonds in het leven geroepen voor de subsidiering van stages in de gezondheidszorg waaronder o.a. voor leerling-verpleegkundigen. De ongelijke behandeling van stagiaires in de gezondheidszorg riep eerder dit jaar al verontwaardiging op bij het KNMG-SP.

 

Productie draaien in het ziekenhuis is niet het primaire doel van de coschappen, maar dat neemt niet weg dat co-assistenten, tot op zekere hoogte, wel productie leveren. Ze assisteren bij operaties, statussen nieuwe patiënten, en helpen op afdelingen. Enige vergoeding zou niet onterecht zijn.


Door de lange opleiding moet de geneeskundestudent al meer lenen en meer schulden maken tijdens zijn studie in vergelijking met overige studenten. Daarnaast draait de geneeskundestudent vanaf zijn vierde jaar, als coassistent, meer dan een volledige werkweek. Er zijn daarom minimale mogelijkheden tot het bijverdienen met bijbaantjes. Met de plannen voor de afschaffing van de basisbeurs boven het hoofd wordt het financiële vooruitzicht voor de co-assistent steeds somberder.


De discussie over stagevergoedingen speelt al sinds jaar en dag. De aard van dit vraagstuk ligt gevoelig aangezien de gevolgen van het toekennen van financiële compensatie aan co-assistenten niet volledig te overzien zijn. De angst dat een eventuele tegemoetkoming inbreuk doet op de kwaliteit van het onderwijs is bij velen aanwezig. Het LOCA is echter van mening dat, door middel van gedegen overleg (over o.a. de herkomst en de hoogte van de vergoeding), het implementeren van een stagevergoeding niet hoeft te leiden tot vermindering van de kwaliteit van het onderwijs. Het LOCA staat volledig achter de werknemersorganisaties. In 2014 zullen zij, tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe CAO-ziekenhuizen, opnieuw pleiten voor stagevergoeding voor co-assistenten.


Heb jij hierover een uitgesproken mening? Stuur je reactie naar info@loca.nu en we plaatsen hem onder dit artikel op de website.