Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Resultaten LOCA enquête 2013 gepubliceerd

In LOCA · Door Steven Immenga op 16 February 2014 · Reageer

Na lang wachten is het dan eindelijk zo ver! De resultaten van de landelijke LOCA enquête 2013 over kostenbewustzijn zijn gepubliceerd.

Sinds 2000 zijn de kosten van de gezondheidszorg meer dan verdubbeld (1). Hierom wordt vanuit politiek Den Haag steeds meer gekeken naar de verdeling van financiele middelen binnen de gezondheidszorg.
Het onderzoek van het LOCA richtte zich op het in kaart brengen van de kennis van co-assistenten over dit onderwerp. Uit dit onderzoek blijkt dat er nog verbeteringen mogelijk zijn met betrekking tot het inzicht van co-assistenten in de kosten van de gezondheidszorg en specifieker: de kosten van verschillende onderzoeken. Deze resultaten impliceren dat het huidig onderwijs over kosten in de gezondheidszorg kritisch moet worden bekeken.

De resultaten van de enquête zijn gepubliceerd in Medisch Contact. Hieronder het artikel:

Bijlage: LOCAEnquete.pdf (507 KB)


1. RIVM - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Zorgbalans: Totale zorguitgaven