Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Geen stagevergoeding voor coassistenten: (on)terecht?

In Nieuws

In het blad van de LAD is een artikel verschenen over stagevergoeding voor coassistenten. In dit artikel komen twee mensen aan het woord: de coördinator van de NFU (tegen) en de voorzitter van het KNMG-studentenplatform (voor). Het artikel belicht duidelijk twee verschillende kanten van het onderwerp. Lees het artikel hier.

Bijlage: LAD Geen stagevergoeding coassistenten.pdf (463 KB)