Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Seksuele intimidatie onder co-assistenten

In Extern · Door Steven Immenga op 13 July 2013 · Reageer

In een artikel van het Medisch Contact over seksuele intimidatie van co-assistenten blijkt dat er de afgelopen jaren nauwelijks verbetering is geweest rondom dit probleem. Uit een enquête van het KNMG uit 2006 bleek dat 21% van de co-assistenten tijdens de studie werden geconfronteerd met seksuele intimidatie. Het KNMG Studentenplatform deed in 2012 wederom onderzoek onder 1394 co-assistenten waaruit blijkt dat er niet veel is verbeterd: 18,4% heeft nog steeds last van ongewenste gedragingen met een seksuele lading. Het vaakst werden de studenten geintimideerd door patiënten, nauw op de voet gevolgd door stafleden en specialisten.

Slechts een minderheid van de incidenten wordt door de studenten gemeld, ongeveer 7%. Als reden wordt hiervoor aangedragen dat studenten het incident niet ernstig genoeg vinden om het te melden of dat zij niet weten waar ze met hun klacht terecht kunnen.

Het LOCA vindt het spijtig en zorgwekkend dat na het eerdere onderzoek in 2006 het percentage co-assistenten wat in aanraking komt met seksuele intimidatie nog altijd zo hoog is en dus een wijdverspreid probleem vormt. Daarnaast sluit het LOCA zich bij de mening van het KNMG-SP aan en wil dat studenten, medici, opleiders en faculteiten het onderwerp seksuele intimidatie bespreekbaar maken. Het is betreurenswaardig dat, als co-assistenten een melding noodzakelijk achten, zij vaak niet weten waar zij terecht kunnen. Noodzakelijk is dat faculteiten duidelijk aangeven, bijvoorbeeld bij aanvang van de coschappen, met hun problemen terecht kunnen. Dan kunnen coassistenten ook hun verantwoordelijkheid nemen en incidenten melden.

Op dit moment doet het LOCA navraag bij de verschillende faculteiten over het plan van aanpak van dit probleem. Ook wordt geïnventariseerd waar men per faculteit met klachten over seksuele intimidatie naar toe kan. Door dit meer bekend te maken onder co-assistenten hoopt het LOCA een ondersteunende rol te kunnen spelen in de aanpak van dit probleem.