Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Seksuele intimidatie

In Extern · Door Steven Immenga op 22 May 2013 · Reageer

22-5-2013 - Medisch Contact: Naaktfoto's tussen twee patiënten door

In een artikel van het Medisch Contact over seksuele intimidatie van co-assistenten blijkt dat er de afgelopen jaren nauwelijks verbetering is geweest rondom dit probleem. Uit een enquete van het KNMG uit 2006 bleek dat 21% van de co-assistenten tijdens de studie werden conconfronteerd met seskuele intimidatie. Het KNMG Studentenplatform deed in 2012 wederom onderzoek onder 1394 co-assistenten waaruit blijkt dat er niet veel is verbeterd: 18,4% heeft nog steeds last van ongewenste gedragingen met een seksuele lading.

Het vaakst werden de studenten geintimideerd door patienten, nauw op de voet gevolgd door stafartsen/specialisten. Slechts een minderheid (7%) van de co-assistenten maakt een melding van het incident. Hiervoor werden diverse redenen opgegeven waaronder het niet weten waar ze dergelijke incidenten moeten melden.

Het LOCA vindt het spijtig en zorgwekkend dat na het eerdere onderzoek in 2006 het percentage co-assistenten wat in aanraking komt met seksuele intimidatie nog altijd zo hoog is en dus een wijdverspreid probleem vormt. Het is betreurenswaardig dat, als co-assistenten een melding noodzakelijk achten, zij vaak niet weten waar zij terrecht kunnen.

Het LOCA sluit zich bij de mening van het KNMG-SP aan en wil dat studenten, medici, opleiders en faculteiten het onderwerp seksuele intimidatie bespreekbaar maken. Noodzakelijk is dat faculteiten duidelijk aan te geven waar studenten , bijvoorbeeld bij aanvang van de coschappen, met hun problemen terecht kunnen. Dan kunnen coassistenten ook hun verantwoordelijkheid nemen en incidenten melden.

Klik hier voor het volledige artikel in het Medisch Contact, met meer uitslagen van het onderzoek van het KNMG-SP over seksuele intimidatie.