Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Post accreditatie opleiding Geneeskunde

In Extern · Door Steven Immenga op 01 May 2013 · Reageer

In 2011 en 2012 zijn in het kader van de accreditatie alle geneeskundeopleidingen in Nederland gevisiteerd. Een visitatiecommissie, onder leiding van prof. dr. Harry Hillen, heeft alle opleidingen bezocht. Deze commissie heeft naar aanleiding van haar bevindingen het ‘State of the Art Rapport en Benchmark Rapport van de Visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012’ opgesteld. In dit rapport worden onder andere vijf best practices van de Nederlandse medische faculteiten beschreven.

Op 4 april 2013 was naar aanleiding van deze accreditatie het symposium ‘Leren van de accreditatie; medisch onderwijs en de toekomst’ georganiseerd. Het symposium was een initiatief van alle opleidingsdirecteuren geneeskunde in Nederland. Tijdens deze dag is gebleken dat de Nederlandse geneeskunde-opleiding internationaal tot een van de beste opleidingen behoort.

Het accreditatie rapport zal binnenkort digitaal verkrijgbaar zijn en zal dan op de LOCA website geplaatst worden. Wil je meer over de accreditatie en de toekomst van de opleiding lezen? Lees dan de speciale uitgave “Toekomst van de geneeskunde-opleidingen” van het Instituut voor Onderwijs en Opleiden (april 2013).