Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Nog geen individuele opleidingsduur

In Extern

Aiossen en opleiders zijn nog niet klaar met de individualisering van de opleiding, zo blijkt uit een enquête waarvan De Jonge Specialist de resultaten heeft gepubliceerd.

Sinds juli van dit jaar is nieuwe regelgeving van kracht, waarmee de duur van de medisch-specialistische opleiding beter afgestemd kan worden op de individuele aios. Dit maakt versneld doorlopen van de opleiding mogelijk. De meeste opleidingen blijken nog niet klaar voor de individualisering. Zo ontbreekt het aan eenduidige criteria om de competenties van aiossen te volgen en te beoordelen. Veel respondenten zouden geholpen zijn met landelijke en regionale uniformiteit in de vertaling naar landelijke en lokale opleidingsplannen. Ook zou het delen van good practices en het aanbieden van trainingen helpen om de individualisering tot stand te brengen.

Gevreesd wordt, zo blijkt uit het onderzoek, dat verkorten van de opleiding ertoe leidt dat aiossen met minder kennis en vaardigheden aan de slag gaan. Verder zeggen veel aiossen dat de huidige situatie op de arbeidsmarkt niet erg uitnodigt om sneller af te studeren.

Bron: http://medischcontact.artsennet.nl.

Zie ook Medisch Contact van 30 oktober 2014.