Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Landelijke Farmacotherapie Eindtoets Medicatieveiligheid

In Extern · Door Steven Immenga op 26 October 2013 · Reageer

Een goede kennis van farmacologie en farmacotherapie is belangrijk voor een goede behandeling. Tijdens de studie geneeskunde wordt hier aandacht aan besteedt, maar is dit wel genoeg? Vaak laat de kennis in farmacologie en farmacotherapie van pas afgestuurde dokters te wensen over. In het artikel ‘rationeel voorschrijven bij ouderen – innovatie in farmacotherapieonderwijs’1 uit 2012 wordt deze gebrekkige kennis in farmacotherapie en voorschrijffouten afgeschreven aan de ontwikkelingen binnen het geneeskundeonderwijs. Zo wordt vermeld dat, door de omslag van een basisvak georiënteerd curriculum naar een meer probleemgestuurd curriculum, een aantal basisvakken zoals farmacologie onderbelicht blijven of zelfs uit het curriculum zijn verdwenen.

Ter verbetering van de farmacotherapie kennis van de geneeskundestudent is de landelijke interfacultaire werkgroep ‘Landelijke Farmacotherapie Eindtoets Medicatieveiligheid’ bezig met het opzetten van een eindtoets over farmacologie en farmacotherapie. Deze werkgroep bestaat uit meerdere farmacologen van verschillende UMC’s. Het LOCA is een voorstander van deze toets en neemt als studentenvertegenwoordiger deel aan deze werkgroep.

De werkgroep is momenteel o.a. bezig met het opstellen van een aantal belangrijke eindtermen. Gedurende de opleiding zal de medische student onderwijs krijgen over o.a. deze eindtermen2 en zal de medische student uiteindelijk door middel van een landelijke terugkerende toets op zijn farmacotherapeutische kennis getoetst worden.

De eindtermen van de Farmacotherapie Eindtoets betreffen actieve kennis die een arts zou moeten hebben om zelfstandig voor te kunnen schrijven. Het betreft steeds generieke kennis, kennis die voor iedere voorschrijvende arts essentieel is. Concreet gaat dit om kennis van enkele grote groepen geneesmiddelen waaronder analgetica, antistolling, cardiovasculaire middelen, antidiabetica, antidepressiva en benzodiazepinen, antibiotica. Hierbij wordt van elke geneesmiddelgroep verwacht dat de student voldoende kennis heeft over het werkingsmechanisme, relevante kinetische gegevens, indicaties, bijwerkingen, risicogroepen en interacties. Naast de eindtermen die gebaseerd zijn op veilig voorschijven, zijn een aantal andere onderwerpen ingebracht voor de eindtoets. Allereerst betreft het hier overstijgende farmacotherapeutische onderwerpen, zoals basale farmacokinetiek, wet en regelgeving en doelmatig voorschrijven. Daarnaast is ook het onderwerp antibiotica ingebracht, en dan met name kennis van veel voorkomende infecties en de daarbij gebruikte antibiotica.

Bovenstaande onderwerpen zijn afkomstig uit grotere (inter)nationale studies die gedaan zijn naar schade die het gevolg is van onveilig voorschijven. Deze onderzoeken zijn een aantal jaren samengevat in het Harm-wrestling rapport.

Wanneer de farmacotherapie eindtoets landelijk zal worden toegepast is nog onduidelijk. Ook is het toetsingsmoment gedurende de opleiding nog onduidelijk, met een voorkeur voor een toets aan het eind van het vijfde jaar. De studenten studenten aan de Radboud Universiteit Nijmegen komen het huidig studiejaar al in aanraking met deze eindtoets en de hiervoor speciaal ontworpen leerlijn Farmacotherapie. Voor deze leerlijn zijn een aantal colleges opgenomen en terug te kijken via het YouTube-kanaal ‘Leerlijn Farmacotherapie’ (link: http://www.youtube.com/user/fteindtoets). Dit kanaal is toegankelijk voor iedereen. Het LOCA raadt alle co-assistenten aan dit kanaal en de bijhorende college’s te gebruiken als studiemateriaal gezien het een mooi en snel manier is om de farmacotherapeutische kennis bij te schaven.

Het LOCA vertegenwoordigt jou alle co-assistenten tijdens de bijeenkomsten van de projectgroep. Help ons jou te vertegenwoordigen en stuur je mening over deze ontwikkeling naar info@loca.nu

 

1) Rationeel voorschrijven bij ouderen - Innovatie in farmacotherapieonderwijs. Drs. Carolina J.P.W. Keijsers, klinisch geriater i.o., klinisch farmacoloog i.o. Dr. Paul A.F. Jansen, klinisch geriater, klinisch farmacoloog, Prof. dr. Dick J. de Wildt, hoogleraar medische farmacologie Prof. dr. Jacobus R.B.J. Brouwers, hoogleraar farmacotherapie en klinische farmacie, klinisch farmacoloog

2) Landelijke Farmacotherapie Eindtoets Medicatieveiligheid; ‘voorkomen is beter dan genezen’ Landelijke interfacultaire werkgroep onderwijs, Commissie OnderwijsZaken (COZ), Nederlandse Vereniging voor de Klinische Farmacologie en Biofarmacie (NVKF&B). Namens deze: Dr. Cees Kramers, projectleider, UMCN & Drs. Jelle Tichelaar, medeprojectleider, VUmc