Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Het schakeljaar

In Extern

Door Amal Abdi, voorzitter LOCA

Je zult er vast iets over gehoord of gelezen hebben. Maar wat is het schakeljaar precies? Waarom wordt het ingevoerd? En wat betekent dit voor jou als co-assistent? Hier volgt een overzicht van de huidige stand van zaken.

Antwoord op bezuinigingen
In deze tijd van bezuinigingen wordt de medische sector niet ontzien. Kabinet Rutte-II heeft in dit kader aangekondigd dat er flink zal worden bespaard op het budget van de medisch-specialistische vervolgopleidingen. Structureel wordt vanaf 2020 rekening gehouden met een bedrag van 218 miljoen euro. 

Eén van de manieren om deze bezuiniging te realiseren is een verkorting van de opleidingsduur middels de invoering van het schakeljaar. Met dit concept ontwikkelen co-assistenten reeds in het laatste jaar van de basisopleiding de competenties van een beginnende arts-assistent binnen een bepaald specialisme. Hierbij is het uiteindelijke doel om de vervolgopleidingen gemiddeld met een halfjaar te verkorten, op voorwaarde dat de minimale opleidingsduur volgens de EU-richtlijn1 niet wordt overschreden.

Optimalisering opleidingscontinuüm
Naast dat het een bezuinigingsmaatregel betreft, biedt het schakeljaar ook kansen tot verbetering van het opleidingscontinuüm. Door de snellere competentieontwikkeling wordt de basisopleiding doelmatiger en kan er gewerkt worden aan een betere doorstroom naar de vervolgopleiding tot medisch specialist. Met het schakeljaar dient er echter wel eerder gekozen te worden voor een specialisme. Dit kan een nadeel zijn voor studenten die aan het eind van hun vijfde jaar nog niet goed weten welke richting ze op willen.

Organisatie
De medische faculteiten hebben ieder een regionale projectgroep die zich bezig houdt met de vormgeving van het schakeljaar in de eigen stad. De Nijmeegse en Rotterdamse faculteit hebben al veel progressie gemaakt en zijn al gestart met een pilot 2,3. Andere faculteiten bevinden zich nog in een vroegere fase. Centrale aansturing vindt plaats vanuit de landelijke projectgroep Dedicated schakeljaar. Dit is een platform waar de verschillende partijen meedenken over de implementatie van het schakeljaar. Ook biedt het de mogelijkheid tot uitwisseling van best practices.

Als vertegenwoordiger van de co-assistenten maakt het LOCA onderdeel uit van deze landelijke projectgroep. Hierdoor zijn we nauw betrokken bij ontwikkelingen op gebied van het schakeljaar. Houdt onze website dan ook goed in de gaten voor updates over de huidige stand van zaken. Bij vragen kun je ons ook altijd mailen!

Meer lezen over het schakeljaar? Zie deze recent verschenen artikelen in Medisch Contact en Arts in Spé.


1. RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (geraadpleegd op 3-3-2014)
2. Website schakeljaar Nijmegen: sites.google.com/site/ooroostnederland (geraadpleegd op 3-3-2014)
3. Website schakeljaar Rotterdam: erasmusmc.nl/geneeskunde/master/dedicatedschakeljaar (geraadpleegd op 3-3-2014)