Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Het dedicated schakeljaar

In Extern · Door Steven Immenga op 26 October 2013 · Reageer

Het opleiden van medisch specialisten is kostbaar en duurt lang. Om te bezuinigen op kosten van de medische vervolgopleiding werd het concept ‘schakeljaar’ geïntroduceerd. Dit jaar is bedoeld om een brug te slaan tussen het laatste jaar van de basisopleiding en het eerst jaar van de opleiding tot specialist. In het schakeljaar kan de student voorsorteren in de richting van het specialisme waarin de student graag verder wil en zodoende gericht bepaalde vaardigheden aanleren. Het behalen van deze competenties zou dan kunnen leiden tot een verkorting van de opleiding tot specialist. In 2014 gaat een pilot van start.

Nieuwe regelgeving van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) maakt het nu mogelijk om de duur van de opleiding tot specialist te versoepelen. Als een een AIOS alle competenties heeft behaald, bijvoorbeeld tijdens een schakeljaar in de basisopleiding, dan kan hij/zij de opleiding eerder afronden.

Invulling van het schakeljaar.

Over de invulling van het schakeljaar bestaat nog veel onduidelijkheid. Het doel van het schakeljaar is de student voor te bereiden op één bepaald specialisme. Het is echter mogelijk dat de invulling plaatsvind in de vorm van profielen (beschouwend, snijdend, ondersteunen, extramuraal). Verder blijft het schakeljaar onderdeel van de 6-jarige basisopleiding. De universiteiten en UMC’s zelf zijn formeel verantwoordelijk voor het programma van het schakeljaar. Om bezuinigen op de kosten van de medische vervolgopleidingen te realiseren zal een student tijdens het schakeljaar competenties moeten behalen die normaal gesproken deel uitmaken van het eerste half jaar van de opleiding tot specialist. Hiervoor is, onder andere, grotere betrokkenheid van opleiders een vereiste.

Selectie

Voor de deelname aan het ‘dedicated' schakeljaar worden toegangseisen en een selectie- procedure vastgesteld. Hierbij spelen de hoofdopleiders in het UMC samen met de opleiders van het betreffende cluster een belangrijke rol. Aan het eind van het schakeljaar besluiten opleider en student of hij/zij geschikt is voor het gekozen specialisme. Als dat het geval is dan zal de student, na het succesvol doorlopen van het ‘dedicated’ schakeljaar, instromen in de desbetreffende vervolgopleiding. De maximaal haalbare korting op de vervolgopleiding is 6 maanden.

Analyse van de impact van de invoering van het dedicated schakeljaar.

Een van de vereisten van het project is dat kwaliteit van de medisch specialist minstens op peil moet blijven en liefst verder worden verbeterd. In deze fase van het project is het effect van het schakeljaar op de inhoud en de kwaliteit van de vervolgopleidingen nog niet volledig te overzien. Daarom maken monitoring en evaluatieonderzoek een belangrijk deel uit van het project. Naast de kwaliteit van de opleiding zal er bij de evaluatie o.a. ook gekeken worden naar economische en maatschappelijke gevolgen, logistiek en planning van de aios in- en uitstroom, belangstelling onder studenten en belasting van studenten.

Pilot project ‘Schakeljaar’.

In 2014 zal gestart worden met de pilot van het project ‘Schakeljaar’. In dit jaar is het de bedoeling dat 10% van de zesdejaars studenten (= 300 in alle UMC’s gezamenlijk) deelneemt aan een schakeljaar. Het doel is dat 80% (=250 studenten) hiervan na hun artsexamen doorstromen naar een opleidingsplaats tot specialist. In 2016 zal het percentage deelnemende studenten stijgen naar 20%. Indien succesvol zal het aantal deelnemende studenten in de jaren daarop stijgen.

Deze pilot wordt uitgevoerd onder toezicht van de ‘projectgroep dedicated schakeljaar’ met daarin o.a. leden van de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU), wetenschappelijke verenigingen, diverse opleiders van de acht UMC’s. Het LOCA maakt, als studentenvertegenwoordiger, ook deel uit van deze projectgroep.

Hoewel er nog veel onduidelijkheid bestaat over de exacte invulling van het ‘dedicated schakeljaar’ is het LOCA enthousiast over het concept. Het LOCA realiseert zich dat de invoering van het schakeljaar grote gevolgen heeft voor alle medisch studenten en zal zich uiteraard hard maken voor de belangen van de co-assistent. Heb jij een uitgesproken mening over het schakeljaar? Stuur dan je reactie naar naar info@loca.nu en dan kunnen wij dit meenemen naar toekomstige bijeenkomsten.