Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Coassistenten starten internationaal medisch uitzendbureau

In Extern

Vier geneeskundestudenten uit Leiden zijn een uitzendbureau begonnen voor artsen die in het buitenland willen werken. Hun bedrijf MMedical Employment Agency bemiddelt tussen ziekenhuizen in verschillende landen en Nederlandse artsen die – al dan niet gedwongen door de huidige werkloosheid – de grens over willen.

Meer informatie? kijk op www.mmedical.nl.

Bron: http://artsinspe.artsennet.nl.

Zie ook Arts in Spé van 22 oktober 2014.