Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Co-assistenten: te weinig tijd voor priveleven

In Extern

Uit een klein onderzoek, door Mednet onder 130 co-assistenten, bleek dat 55% van de co's vindt dat de co-schappen slecht zijn te combineren met een priveleven. Uit de toelichting van enkele deelnemers bleek dat lange dagen, naslagwerk, reistijden en ontbrekende stagevergoeding bijdragen aan deze ontevredenheid.

Ook werd er geinventariseerd naar de tevredenheid over begeleiding door assistenten/specialisten (75% goed tot zeer goed), hoeveelheid verantwoordelijkheid (77% goed tot zeer goed) en de angst om fouten te maken (67% is er bang voor).

Lees het volledige artikel van Mednet voor meer info en commentaar van Gynaecoloog en Onderwijscoördinator Flip de Leeuw: Mednet-peiling.pdf (129 KB)