Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Coassistent en voorbehouden handelingen

In Nieuws

Een coassistent mag niet zelfstandig een voorbehouden handeling indiceren of verrichten. Wel is het toegestaan dat een coassistent in opdracht van een arts een voorbehouden handeling verricht. In dat geval moet voldaan worden aan de vereisten die de Wet BIG daaraan stelt. Dit houdt onder meer in dat de coassistent bekwaam moet zijn en dat er voldoende toezicht geregeld is.

Lees verder in Medisch Contact Nr. 05 - 29 januari 2015

http://medischcontact.artsennet.nl/Actueel/Federatienieuws/Federatiebericht/148228/Coassistent-en-voorbehouden-handelingen-1.htm