Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Landelijke enquête

In Informatie

Het LOCA houdt jaarlijks een landelijke enquête onder coassistenten om een deel van het onderwijs in de masterfase of een onderwijs gerelateerd onderwerp te onderzoeken en aanknopingspunten voor verbetering te benoemen.

2014 - Professionele ontwikkeling met het oog op een vervolgopleiding zorg

2013 - Kostenbewustzijn in

2012 - Beroepskeuze en loopbaanoriëntatie

2011 - Didactische vaardigheden

2010 - Financiële situatie van de co-assistent

2009 - Professioneel gedrag

2008 - Feedback tijdens coschappen