Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

2012 - Beroepskeuze en loopbaanoriëntatie

In Landelijke enquete

In 2012 had de enquête beroepskeuze en loopbaanoriëntatie als onderwerp. Onderzoek heeft aangetoond dat arts-assistenten vaak terugkomen op de keuze van hun vervolgopleiding. Een meerderheid van de arts-assistenten geeft aan dat zij op het moment van kiezen geen goed beeld had van het specialisme. Gezien het huidige bezuinigingsklimaat zijn de verloren opleidingsjaren van gestopte arts-assistenten niet meer te verantwoorden. Het is van essentieel belang om toekomstige arts-assistenten zo goed mogelijk te coachen tijdens het maken van een beroepskeuze, en zo verkeerde keuzes te voorkomen. Er lijkt daarbij behoefte te zijn aan verbetering van de huidige informatie voorziening, met name tijdens de coschappen.

Uit de enquête bleek onder andere dat op de universiteiten gemiddeld twee uur gespendeerd wordt aan beroepskeuze en loopbaanoriëntatie gedurende de opleiding, terwijl coassistenten de beroepskeuze als stressvol ervaren (26.7% matig stressvol, 47.0% stressvol en 12.4% zeer stressvol). Ongeveer 68% van de coassistenten wenst meer onderwijs in het maken van een beroepskeuze, met daarin met name aandacht voor de inhoud, duur en eisen van vervolgopleidingen, sollicitatieprocedures en de opleidingseisen. Tevens worden niet alle beroepen tijdens de coschappen goed belicht volgens de coassistent. Met name anesthesiologie, radiologie, sociale geneeskunde, medische microbiologie en revalidatie geneeskunde verdienen meer aandacht. De overgrote meerderheid (81.6%) van de coassistenten is van mening dat de semi-arts stage/oudste coschap keuze van belang is voor de opleidingskansen binnen een bepaald specialisme. Echter blijkt dat op verschillende universiteiten deze keuze niet vrij gemaakt kan worden.

Aanbeveling: uiteraard zullen coassistenten een proactieve houding moeten aannemen betreffende het maken van een beroepskeuze. Echter kunnen universiteiten de student hierin faciliteren middels het organiseren van informatieavonden tijdens de preklinische fase, waarin meer aandacht moet worden gevraagd voor de loopbaanoriëntatie. Tevens kunnen zij coassistenten vrije keuze geven betreffende de semi-arts stages/oudste coschappen.

Bijlage: 2012. Beroepskeuze en loopbaanorientatie - worden coassistenten goed begeleid.docx (52 KB)