Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

2011 - Didactische vaardigheden

In Landelijke enquete

In 2011 ging de enquête over de vraag of onderwijs in didactische vaardigheden wenselijk of noodzakelijk is voor iedere coassistent. Coassistenten vonden het leren geven van feedback essentieel voor hun leercurve in de klinische fase.

Bijlage: Abstract 2011 Didactische Vaardigheden.pdf (38 KB)