Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

2010 - Financiële situatie van de coassistent

In Landelijke enquete

In 2010 ging de enquête over de financiële situatie van de coassistent. Het LOCA concludeerde dat de studie- en werklast tijdens de coschappen zodanig toenam dat het niet meer mogelijk was dit met een bijbaan te combineren. Driekwart van de ondervraagde coassistenten gaf echter aan het uit financieel oogpunt wel noodzakelijk te vinden om te werken. Waar andere studenten in het kader van een stage vaak een stagevergoeding ontvingen, verdienden coassistenten immers niets met hun werk. Een veelvoorkomende oplossing was om meer te gaan lenen tijdens de coschappen – ondanks dat 57 procent dit liever niet deed – en in 84 procent van de gevallen droegen ook de ouders financieel bij door de boeken en/of het collegegeld te betalen.

Bijlage: Abstract 2010 Financiele Status.doc (35 KB)