Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

2014 - Professionele ontwikkeling met het oog op een vervolgopleiding

In Landelijke enquete

Het onderwerp van de landelijke enquête van 2014 was ‘Professionele ontwikkeling met het oog op een vervolgopleiding’. De keuze voor dit onderwerp is een reactie op een tijd waarin studenten steeds meer bezig zijn met de vraag wat ze dienen te doen om hun kans op een opleidingsplek te vergroten. Om antwoord te geven op deze vraag werd de enquête voor het eerst onder zowel studenten als opleiders gehouden, zodat beide verwachtingspatronen in kaart konden worden gebracht.

De resultaten van de landelijke enquête vormen een eerste stap in het onderzoek naar de professionele ontwikkeling en de waarde die hieraan wordt gehecht door studenten en opleiders. Wat onder andere uit ons onderzoek naar voren kwam is dat een PhD-traject en een ANIOS-schap de kans op een opleiding het meest verhoogden. Beide activiteiten werden door zowel opleiders als studenten hoog gewaardeerd. Tevens bleek dat opleiders van een beschouwend specialisme meer
waarde hecten aan een promotietraject en dat opleiders van een snijdend specialisme een lichte voorkeur hebben voor een sollicitant met ervaring als ANIOS. Deze en de rest van de resultaten zijn uiteengezet in een beschrijvend artikel welke in de bijlage te vinden is. 

Bijlage: Professionele ontwikkeling met het oog op een vervolgopleiding; een perspectief vanuit opleiders en coassistenten - DEF.pdf (525 KB)