Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Inventarisaties

In Inventarisaties

Tijdens de LOCA bestuurs- en vertegenwoordigersvergaderingen komen frequent problemen op tafel die spelen bij coassistenten. Het is zeer nuttig om te weten of meerdere faculteiten tegen dezelfde problemen aanlopen en hoe hiermee wordt omgegaan. Wanneer de kwestie relevant is voor alle coassistenten, kan besloten worden om dit onderwerp verder uit te diepen met behulp van een inventarisatie. Een onderwerp voor een inventarisatie kan zowel door het LOCA bestuur als door de vertegenwoordigers van de co-raden van de verschillende faculteiten worden aangedragen en worden geinventariseerd, mits relevant voor zowel de co-assistenten als het LOCA.

Eens per 6 weken zal een specifiek onderwerp worden geinventariseerd door middel van een online enquete, welke ingevuld wordt door de vertegenwoordigers van de co-raden. De uitkomst van de enquête toont verschillen en overeenkomsten tussen de faculteiten met betrekking tot het specifieke probleem. De resultaten zullen tijdens de vertegenwoordigersvergadering worden gepresenteerd, ook zullen de resultaten gebundeld worden gepresenteerd aan het einde van het jaar tijdens de O&O retraite aan de decanen.

Onderwerpen inventarisaties 2014 (klik hier)

 • Landelijke enquête
 • Burn-out
 • Professioneel gedrag
 • Medisch Leiderschap
 • Opbouw en toetsing masterjaar 3

Onderwerpen inventarisaties 2013 (klik hier)

 • Kostenbewustzijn onder co-assistenten
 • Dienstcompensatie
 • Semi-arts stage en differentiatiejaar
 • Klachten en seksuele intimidatie
 • Farmacotherapie en wetenschappelijke vorming

Onderwerpen inventarisaties 2012 (klik hier)

 • Opbouw Master
 • Toetsing tijdens de Masterfase
 • Met de Master naar het buitenland
 • Van geneeskundestudent naar coassistent
 • Mentaal vangnet voor coassistenten

Onderwerpen inventarisaties 2011 (klik hier)

 • Aantal weken coschap
 • Aanwezigheid: controle en verplichte lessen
 • Burn-out en overbelasting
 • Communicatieonderwijs
 • Didactische vaardigheden
 • E-learning
 • Organisatie structuur co-raad

Onderwerpen inventarisaties 2010 (klik hier)

 • Beoordeling beste co-schap
 • Borrels & Co-feesten
 • Numerus Fixus Geneeskunde: Loslaten of vasthouden
 • Bachelor-master structuur
 • Voortgangstoets

N.B. Alle inventarisaties gepubliceerd op deze website komen tot stand met behulp van vertegenwoordigers van iedere medische faculteit in Nederland. Ondanks het feit dat zowel de vertegenwoordigers als het LOCA bestuur nauwlettend en kritisch bekijkt of de resultaten van inventarisaties waarheidsgetrouw zijn ingevuld, kan het voorkomen dat er foutieve informatie weergegeven wordt. Het LOCA stelt zich niet verantwoordelijk voor deze fouten. Daar het LOCA naar betrouwbare informatieverstrekking streeft, stellen wij het op prijs om van gesignaleerde verbeterpunten op de hoogte gesteld te worden. Indien dit het geval is kan dit worden gemeld via inventarisaties@loca.nu.