Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Enquête

In Informatie

Enquête 2017

Jaarlijks houdt het LOCA een enquête onder alle co-assistenten van Nederland. Het thema van deze enquête is: 'Personalisatie van de opleiding'!

 

Vul nu de enquête in op:


http://www.thesistools.com/loca17coassistent