Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Leerlijn Farmacotherapie

In Handig voor de coassistent

In een eerder artikel op onze website hadden we het al over de leerlijn Farmacotherapie, die is ontworpen in het kader van de landelijke eindtoets farmacotherapie. Voor deze leerlijn zijn een aantal colleges opgenomen en terug te kijken via het YouTube-kanaal 'Leerlijn Farmacotherapie'.