Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

De coassistent online

In Handig voor de coassistent

Nederlandse ziekenhuizen maken meer gebruik van sociale media dan ziekenhuizen in andere landen in Europa. Dit blijkt uit onderzoek van het REshape & Innovation Centre van het UMC St Radboud. Het gaat voornamelijk om Twitter, LinkedIn en YouTube, Facebook wordt minder vaak ingezet. Als coassistent ben je onderdeel van het ziekenhuis en word je geacht professioneel te zijn. De mobiele telefoon zit vaak in de witte jas en daarmee kan men met één klik op de knop naar Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn, et cetera. Hiermee staat de coassistent met een been in het ziekenhuis en met het andere been daarbuiten. Wat houdt professionaliteit online in?

Het LOCA ziet in hoe belangrijk het is dat coassistenten op de hoogte te zijn van de regels en aanbevelingen omtrent het gebruik van sociale media en bijvoorbeeld geheimhoudingsplicht. Daarom is op dit deel van de LOCA website een aantal handige richtlijnen en links samengevoegd.

Het KNMG heeft een “Handreiking Artsen en Social Media” gemaakt met als doel zowel valkuilen als kansen van sociale media op een rij te zetten. Het uitgangspunt is dat er mogelijkheden zijn en vooral kansen bij het gebruik van sociale media, maar maak bewust gebruik. Zeg niets wat je niet voor camera zou willen zeggen en schrijf liever niets bij twijfel!

Naast sociale media zijn er ook steeds meer andere mogelijkheden van digitalisering. Ook daar krijgt een coassistent mee te maken. In 2007 is de Richtlijn online arts-patiënt contact opgesteld door het KNMG. Er wordt ingegaan op de vraag wanneer (onder welke voorwaarden) artsen online contact met patiënten kunnen onderhouden.

En wist je bijvoorbeeld dat ziekenhuizen hun eigen gedragsregels en richtlijnen hebben met betrekking tot internet- en e-mailgebruik en inmiddels ook met betrekking tot sociale media? Die kun je meestal vinden op site van het betreffende ziekenhuis.

In de toekomst zul je als arts steeds meer te maken krijgen met de mogelijkheden en risico’s van “de samenleving online”. Kijk hieronder voor handvaten en actualiteiten met betrekking tot dit onderwerp.

Bijlage: KNMG Handreiking Artsen en Social Media.pdf (4 MB)

Bijlage: Richtlijn online arts-patient contact 2007.pdf (90 KB)