Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Stagevergoeding coassistenten HAG Gezondheidscentrum

In Handig voor de coassistent

Coassistenten die de huisartsgeneeskunde stage doen in een gezondheidscentrum hebben volgens de CAO Gezondheidscentra recht op een stagevergoeding. Deze CAO had als looptijd 1 april 2009 tot 1 april 2011, maar is door de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD/FBZ) en de andere CAO partijen niet opgezegd. Een en ander impliceert dat de CAO, ondanks het feit dat de looptijd is verstreken, ongewijzigd doorloopt tot 1 april 2013. Coassistenten hebben ook nu nog recht op de stagevergoeding van 250 euro per maand. Coassistenten die hun coschap huisartsgeneeskunde lopen bij een instelling waar de CAO Gezondheidscentra van toepassing is kunnen, als zij de stagevergoeding niet automatisch krijgen, bij de afdeling personeelszaken -van het centrum waar zij werkzaam zijn- aangeven dat zij aanspraak maken op de stagevergoeding.

De UMC’s zijn tegen deze stagevergoeding. Het LOCA verdiept zich in hoe de UMC’s omgaan met de CAO en of coassistenten ten onrechte deze stagevergoeding mislopen. Daarnaast houdt het LOCA in de gaten wanneer de nieuwe CAO wordt opgesteld en wat er mogelijk ten aanzien van de stagevergoeding gaat veranderen.